Apa Serv a pus la dispoziția clienților săi, indiferent de calitatea juridică, începând cu 27-05-2019 noua aplicație "Portal clienți" pentru facturi, index și plăți. Rugăm toți clienții care au avut creat cont în aplicația "Contul meu" să-și deschidă cont în noua aplicație "Portal clienți".

Termene de plata

Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor (art.31. din Legea 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare).

 

Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea acestui termen, atrage majorări a căror valoare se calculează în funcție de cota majorărilor de întârziere stabilite pentru plata obligațiilor față de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere (art.31. din Legea 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare).