CA

C.A. numiți prin Hotararea AGA nr.17/06-07-2017, mandat pe 4 ani începând cu 06-07-2017.

Membri executivi:

                              - Movilă Petcu-Victor  cv

Membri neexecutivi:

                              - Dominte Mihai   cv 

                              - Lăpușneanu Ioan   cv 

                              - Stanciu Gheorghe   cv 

                              - Monda Ana   cv 

                              - Năstase-Onu Iuliana   cv 

                              - Grădinaru Viorel        cv  (numit  prin Hotararea AGA nr. 2/26.02.2018 începand cu data de 28.02.2018)

 

Declarațiile de avere și de interese:

                              - Movilă Petcu-Victor 2017; 2018;

                              - Păcală Ioan 2017;

                              - Dominte Mihai 2017; 2018;

                              - Lăpușneanu Ioan 2017; 2018;

                              - Stanciu Gheorghe 2017; 2018;

                              - Monda Ana 2017; 2018;

                              - Năstase-Onu Iuliana 2017; 2018;

                              - Viorel Grădinaru 2018;

 

                              Dughir Ionuț-Cătălin 2014; 2014R; 2015; 2015 R; 2016;

                              Grădinaru Maria-Elena 2014; 2014R2015; 2016;

                              - Cucu Florin 2014; 2015;

                              - Dascalescu Vasile 20142015; 2016;

                              - Monda Radu-Marian 2014; 2015; 2016;

                              - Preda Leonida 2014; 2015; 2016; 

                              - Tudorancea Alexandra-Corneliea 2014;

                              - Moldovanu V.Gelu 2016;

 

 CODUL DE ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2010-31.12.2010

Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2011-31.12.2011

Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2012-31.12.2012

Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2013-31.12.2013

Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2014-30.06.2014

Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2014-31.12.2014 
Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2015-30.06.2015
Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2016-31.12.2016
Raportul privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2017-31.12.2017
 
Raportul elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA  -pentru anul 2015 
Raportul Comitetului de nominalizare si de renumerare pentru anul 2016
Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare 2017