Noutati

Oct 14, 2013

Convocare AGA la 13-11-2013


ApaServ S.A
 Dan Vasile Constantin - împuternicit mandatat de acționarul Județul Neamț să exercite atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor - convoacă în conformitate cu prevederile art. 117,118 din Legea 31/1990 republicată  și cu  art. 14,16 si 18 din Actul Constitutiv al Companiei, Adunarea Generală Extraordinară  în data de 13.11.2013  la ora 14 la sediul Companiei Județene APA SERV S.A.

 

cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea mandatului auditorului statutar.

2. Diverse.

În cazul în care la data de 13.11.2013  Adunarea Generală Ordinară nu îndeplinește  condițiile de întrunire, ședința se reprogramează în data de 15.11.2013  orele 12 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

 

 Împuternicit Mandatat Județul Neamț

Dan Vasile Constantin