Noutati

Sep 27, 2013

Convocare AGA


APA SERV S.A
 Dan Vasile Constantin - imputernicit mandatat de actionarul Judetul Neamt sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor - convoaca in conformitate cu prevederile art. 117,118 din Legea 31/1990 republicata  si cu  art. 14,16 si 18 din Actul Constitutiv al Companiei, Adunarea Generala Extraordinara  in data de 29.10.2013  la ora 14 la sediul Companiei Judetene APA SERV S.A.

 

 

Cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Analiza situatiei economico-financiare a Companiei pe primele trei trimestre ale exercitiului financiar

2. Diverse

Materialele ce fac obiectul analizei pot fi consultate la sediul companiei

In cazul in care la data de Adunarea Generala Extraordinara nu indeplineste  conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 31.10.2013  orele 14 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Imputernicit Mandatat Judetul Neamt

Dan Vasile Constantin