Noutati

Oct 24, 2018

Anunț Comuna SABAOANI


Prin prezenta, Compania Judeţeană Apa Serv S.A. vă aduce la cunoştinţă că, în perioada octombrie - noiembrie 2018, se va proceda la înlocuirea contorilor de branşament la utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Săbăoani .
 
Lucrările vor fi efectuate în intervalul orar 8.00 - 19.00, de Luni până Sâmbătă,  prin firme terţe contractate  de către Compania Judeţeană  Apa Serv SA .  
 
În acest sens, rugăm utilizatorii să permită accesul persoanelor împuternicite la caminele de branşament  în vederea înlocuirii aparatelor de măsură.
 
Reamintim că, potrivit art. 39  alin.(4) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0233 233340, în intervalul orar 7:30 – 17:30 , de Luni  până Vineri.