Noutati

Sep 17, 2018

Anunț Comuna TAȘCA-Neamț


Către: Comuna TAȘCA - Județul Neamț 

 

Prin prezenta, Compania Județeană Apa Serv S.A. vă aduce la cunoștință că, în perioada septembrie - octombrie 2018, se va proceda la înlocuirea contorilor de branșament la utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Tașca.

 

Lucrările vor fi efectuate în intervalul orar 8.00 - 19.00, de Luni până Sâmbăta,  prin firme terțe contractate  de către Compania Județeană Apa Serv SA.

 

În acest sens, rugăm utilizatorii să permită accesul persoanelor împuternicite la căminele de branșament în vederea înlocuirii aparatelor de masură.

 

Reamintim că, potrivit art. 39  alin.(4) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații.

 

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0233 233340, în intervalul orar 7,30 - 17,30, de Luni până Vineri.

 

 

  

Cu respect,

 

 

Director Comercial

Petcu-Victor Movila