Noutati

Jul 26, 2018

Concurs pentru ocuparea unui post de instalator în cadrul Sistemul de alimentare cu apă Bicaz


Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator în cadrul Sistemul de alimentare cu apă Bicaz.

1. Definirea oficială a postului: Instalator apă, canal.

Poziţie COR: 712602.   

2Nivelul de studii/calificareŞcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de instalator.

3Experienţă necesară: Constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului şi/sau deţinere de permis de conducere

categoria B.

4Departament: Sistemul local de alimentare cu apă Bicaz.

5Cunoştinţe:  

- Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

- Structura reţelelor de alimentare cu apă;

- Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii.

6Calităţi şi aptitudini:  

- persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

- exigenţă, meticulozitate;

- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

  un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ

str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 06.08.2018, orele 14.00 urmând ca până

la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii

probelor de concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 08.08.2018, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu

nr. 20 și va consta într-o testare practică urmată de interviu. 

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total; 

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Serviciul Resurse Umane.