Noutati

Jun 11, 2018

Concurs pentru ocuparea unui număr de 3 posturi în cadrul Zonei Est Roman


Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 3 posturi în cadrul Zonei Est Roman, după cum urmează:

   - 2 posturi de electrician: un post la Captarea Pildeşti şi un post la Sectorul Reţele-Canal.

     - un post de instalator în cadrul Serviciului Producţie-Contorizare.

I) Postul de electrician la Captarea Pildeşti:

1. Definirea oficială a postului: electrician întreţinere şi reparaţii.

2. Poziţie C.O.R: 741307.  

3. Nivelul de studii: Şcoală profesională saustudii medii tehnice de specialitate 

4. Calificare necesară:Electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune. Constituie avantaj vechimea în specialitate sau în activităţi similare.

5. Departament: Captarea Pildeşti. Activitatea se desfăşoarăîn schimburi de 12 ore.

6. Cunoştinţe:     

-  Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

-  cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale utilajelor;

-  cunoașterea procesului tehnologic de captare şi tratare apă brută.

7. Calităţi şi aptitudini:                

   - persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

   - exigenţă, meticulozitate;

   - rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

   - un bun echilibru emoţional.

 

   II) Postul de electrician la Sectorul Reţele-Canal:

1. Definirea oficială a postului: electrician întreţinere şi reparaţii.

2. Poziţie C.O.R: 741307.  

3. Nivelul de studii: Şcoală profesională saustudii medii tehnice de specialitate 

4. Calificare necesară:Electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune. Constituie avantaj vechimea în specialitate sau în activităţi similare.

5. Departament: Sectorul Reţele-Canal Roman.

6. Cunoştinţe:        

- Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

- cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale utilajelor;

- cunoașterea procesului tehnologic de colectare și epurare ape uzate.

7. Calităţi şi aptitudini:                

   - persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

   - exigenţă, meticulozitate;

   - rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

   - un bun echilibru emoţional.

 

III) Postul de instalator în cadrul Serviciului Producţie-Contorizare:                                        1. Definirea oficială a postului, conform C.O.R: cod712602, instalator apă, canal.

2. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de instalator şi deţinere de permis de conducere categoria B.

3. Calificare necesară:Constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului.

4. Departament: Serviciul Producţie-Contorizare, pentru Zona Est Roman.

5. Cunoştinţe:

- structura reţelelor de distribuţie apă;

- cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii

- legislaţia privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

- cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei.

6. Calităţi şi aptitudini:                

- persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;

- înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;

- meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

- un bun echilibru emoţional;

- autonomie personală.

 

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 20.06.2018, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 22.06.2018, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru al Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare scrisă şi practică urmată de interviu.

 

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

 

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Serviciul Resurse Umane.