Anunturi - POIM

Apr 3, 2018

Anunt POIM


 

                                                                                                                               03.04.2018

 

 

Nume contract de finanțare: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 – 2020, <cod SMIS2014+> 116745.

Valoare contract: 20.309.656,84 lei

Valoare cofinantare UE: 14.506.897,74 lei

Perioada de implementare: 24 luni

 

Data de începere: 19.10.2016

 

Data finalizare: 14.09.2018

 

Locul de implementare: județul Neamț, România

 

Obiectivul General al Proiectului constă în dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în vederea atingerii ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană prin pregătirea aplicaţiei de finanţare a investiţiilor prioritare din POIM 2014-2020.

 

Prin implementarea Proiectului, S.C. Compania Judeţeană ApaServ S.A. urmăreste obţinerea următoarelor rezultate: Toate documentele suport ale aplicaţiei de finanţare elaborate (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, etc) şi aplicaţia de finanţare aprobată; Documentaţii de atribuire elaborate pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare de echipamente şi sprijin în procesul de licitare contractare pentru toate contractele; Seminarii pentru prezentarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor de atribuire.

 

Contractul finanțează Etapa I a contractului de servicii nr. 29200 din 27.09.2016, încheiat între COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. și Asocierea TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD &ROMCAPITAL INVEST SA, care are ca obiect Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 – 2020.

 

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.

 

Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț

Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr.20, 610125

Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu

Persoana de contact: Alina Petrariu, Responsabil Publicitate