Noutati

Jun 8, 2017

Achiziții sectoriale SEAP


Apa Serv S.A. derulează achizițiile sectoriale prin Sistemul electronic de achiziții publice(noul SEAP), www.e-licitatie.ro în conformitate cu legislația in vigoare, respectiv:

- LEGEA nr.99/19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale,

- LEGEA nr.101/19 mai 2016 privind  remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,

- HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

- LEGEA nr.100/19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 

Accesând link-ul de mai sus, puteți vizualiza achizițiile prin proceduri de achiziție ale entității contractante Compania Județeană Apaserv S.A. Neamț, utilizând urmatoarele linkuri:

Anunțuri/Anunțuri de participare

                 sau

Proceduri de atribuire/ Cereri de ofertă / Proceduri simplificate/ Invitatii de participare / Anunturi de participare simplificate

 

Entitatea contractantă:  Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt