Noutati

Apr 12, 2017

Concurs pentru angajarea unui economist pe postul de Economist – clienţi agenţi economici şi instituţii publice


Apa Serv S.A. organizează concurs pentru angajarea unui economist pe postul de Economist – clienţi agenţi economici şi instituţii publice, pe durata determinată.

Definirea oficială a postului: Economist

Poziţie COR: 244102

1. Nivelul de studii: Studii superioare economice  

2. ExperienţăMinim un an experienţă în activitati similare cu cele ale postului

3. Departament: Birou Contabilitate

4. Cunoştinţe: 

- Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în departament

- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei.

- Operare P.C. (Ms Office).

5. Atribuţii Generale:

- Contabilitatea analitică şi sintetică a conturilor de clienţi şi asimilate; 

- Analiza producţiei facturate şi încasate;

- Delimitarea în timp a producţiei.

 

6. Aptitudini cognitive:

Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.

Aptitudine verbală – înţelegerea sensurilor cuvintelor şi operarea corectă cu acestea.

- Aptitudine numerică - raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente

matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o

anumită problemă.

 

Abilităţi funcţionăreşti – capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale

scrise şi tabele. În această abilitate sunt implicate trei procese cognitive principale: abilitatea de

a percepe detalii specifice (grupuri de litere, cifre) din materiale scrise şi tabele; abilitatea de a

identifica şi corecta cuvintele şi cifrele greşite dintr-un test; abilitatea de a identifica diferenţele

dintre variante diferite ale aceluiaşi test.

Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională

dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).

7. Caracteristici de personalitate:

- conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
- un bun echilibru emoţional;
- rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
- autonomie personală.

 

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene

Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail

office@apaserv.eu până în data de 20.04.2017, urmând ca în data de 21.04.2017 să fie

anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii

probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 25.04.2017, cu începere de la ora 09.30, la sediul Companiei

din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă totalizeaza 100 pct si va avea o pondere de 70% din punctajul total; 

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de pct cu pondere de 30%

din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (pct obţ.

interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă si 49 de

puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi

invitate la interviu.

 

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

-  O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

-  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-  Legea contabilităţii 82 / 1991 republicată, modificată şi completată;

-  Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.