Noutati

Jul 3, 2013

Comunicat de presa


 

Cadrul legal privind sistarea pentru neplata a furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Furnizarea si facturarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare se realizeaza in stricta conformitate cu prevederile legale in vigoare, Legea 51/2006 – Legea serviciilor cumunitare de utilitati publice, Legea 241 –Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, republicata in 2013, Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
 
Potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 241/2006 – Legea servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorii au obligaţia achitarii facturilor  in termenul de scadenta de 15 de zile de la data emiterii acestora. Neplata in termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati de intarziere la nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.
 
Ca urmare, conform Legii 241/2006 republicata in 2013, art.32, utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare au obligatia sa achite facturile in maxim 45 de zile de la emiterea lor. Din a 46 –a zi, utilizatorii care nu si-au indeplinit aceasta obligatie sunt de drept in intarziere.
 
In cadrul procedurii de recuperare a creantelor, un prim pas este notificarea. Neachitarea debitului in termen de 5 zile lucratoare de la notificare conduce la emiterea ordinului de debransare. Precizam ca, procedura de notificare se considera indeplinita si in cazul unui refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.
 
Debransarea de la sistemul de alimentare cu apa suspenda si contractul de furnizare/prestare a serviciului. Rebransarea, incetarea suspendarii contractului si reluarea furnizarii de apa pot avea loc numai dupa achitarea sumelor restante (facturi neachitate, majorari de intarziere la plata, prestatia de debransare-rebransare).
 
Pentru a veni in intampinarea utilizatorilor, Compania Judeteana APA SERV SA a incheiat si incheie, nediscriminatoriu, programe de esalonare pentru plata esalonata a debitelor restante.
 
Apa este indispensabila vietii, un om avand nevoie in medie de circa 100 litri de apa pe zi, in valoare de 0,44 lei  (4 litri cu scop alimentar, 13 litri pentru spalat vesela, 13 litri pentru spalat rufe, 70 litri pentru nevoi sanitare), astfel incat, pentru asigurarea acestora este necesara indeplinirea in termenul legal a obligatiei de plata.
          Director General
          Ionut –Catalin Dughir