Noutati

Jul 11, 2013

Comunicat de presa


 

Pentru buna informare a cetatenilor judetului Neamt si asigurarea transparentei Proiectul Major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, conducerea APA SERV S.A. doreste sa faca cunoscut toate aspectele legate de derularea contractelor componente.

Anul 2011 a debutat cu semnarea in data de 28.03.2011 a Contractului de Finantare pentru Proiectul Major " Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt" in valoare de 107,677,000.00 euro ( 453,589,363.00 lei ) din care finantarea europeana este de 79,14 % din cadrul POS Mediu si 2l0,86 % cofinantare, dupa cum urmeaza :

Sursa de finanţare

Valoare

- Euro-

Valoare

- Lei -

Fondul de Coeziune

(contributie U.E.) = 79,14 %

85,218,987.00

358,984,983.00  

Buget de Stat = 12,11 %

13,033,491.00

  54,903,581.00 

Bugete locale (consilii locale membre ADI  Neamt ) = 1, 86 %

2,005,153.00

   8,446,707.00 

Imprumut operator de apa canal Compania Judeteana APA SERV   S.A. = 6,89 %

7,419,369.00

  31,254,092.00 

TOTAL PROIECT MAJOR

107,677,000.00

453,589,363.00   l

 

Proiectul major a fost impartit in doua faze distincte, prima dintre acestea, Faza I, a privit intocmirea Studiului de Fezabilitate, al Master Planului si al proiectelor tehnice si a documentatiilor de atribuire pentru asistenta tehnica CS 1, CS 2 si contractele de lucrari CL 1 si CL 6 de catre ILF Consulting Engineers din Austria, proiectant stabilit de Ministerul Mediului si Padurilor.

Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de captare, tratare şi distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

 

Proiectul major are in componenta 3 contracte asistenta tehnica si 7 contracte de lucrari (cu valori cuprinse intre 12 si 20 milioane de euro), tinta principala a contractelor fiind extinderea retelei de apa si canalizare la nivelul judetului in localitatile Piatra Neamt, Dumbrava Rosie, Savinesti, Roznov, Targu Neamt, Vanatori, Roman, Sabaoani, Bicaz, Podoleni, dupa cum urmeaza :

 

1. CL 1 "Alimentare cu apa si retele de canalizare in aglomerarea Piatra Neamt"cu o valoare atribuita de 73,891,107.06 lei  presupune pentru :

PIATRA NEAMT- reabilitarea a 7 Km magistrala de apa, extinderea pe 16 strazi cu 6.536 metri a retelei de apa potabila cu 402 bransamente, realizarea a 4 statii de repompare apa, extinderea pe 66 strazi cu17.093 metri retea canalizare cu 986 racorduri, 12 statii de repompare apa uzata si 2.303 metri linii de presiune;

DUMBRAVA ROSIE- extinderea pe 12 strazi a retelei de canalizare cu 17.760 metri cu 1.074 racorduri, 3 statii repompare apa uzata si 4.505 metri linii de presiune;

2. CL 2 "Alimentare cu apa si retele de canalizare in aglomerarea Savinesti - Roznov" cu o valoare de 75,162,835.00 lei presupune pentru :

SAVINESTI - extinderea pe 16 strazi a retelei de apa cu 10.393 metri cu 1.154 bransamente, pe 11 strazi pe o lungime de 13,134 metri retea canalizare cu 357 racorduri si 1 statie repompare apa uzata si 310 metri linii de presiune;

ROZNOV - extinderea pe 28 de strazi cu 14.475 metri a retelei de apa cu 1.767 bransamente, pentru canalizare 37 strazi pe o lungime de 28.819 metri cu 1.247 racorduri, 7 statii de repompare apa uzata si 1.595 metri linii de presiune;

3. CL 3 " Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Targu Neamt" cu o valoare de 63,618,744.00 lei va presupune realizarea pentru :

TARGU NEAMT + HUMULESTI - extinderea pe 11 strazi a retelei de apa cu 2.590 metri cu 130  bransamente, reteaua de canalizare pe 36 strazi cu 20.064 metri si 863 racorduri, 5 statii repompare apa uzata cu 2.326 metri linii de presiune;

VANATORI - extinderea si realizarea pe 30 strazi a retelei de canalizare pe o lungime de 24.135 metri cu 893 racorduri, 9 statii de repompare apa uzata si 2.482 metri linii presiune;

4. CL 4 "Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani" cu o valoare estimata de 50,859,177.00 lei va presupune realizarea pentru :

ROMAN - extinderea pe 34 strazi a retelei de canalizare cu 14.453 metri cu 901 racorduri, 12 statii repompare ape uzate si 5.300 metri linii de presiune;

SABAOANI - extinderea pe 29 strazi cu 17.536 metri a retelei de canalizare cu 1.170 racorduri, 2 statii repompare apa uzata si 300 metri linii de presiune;

5. CL 5 "Modernizare statii de tratare a apei si apei uzate in Judetul Neamt (Targu Neamt, Bicaz, Savinesti-Roznov)" cu o valoare de 51,184,088.00 lei presupune reabilitarea statiilor de epurare de la Bicaz si Targu Neamt cu aducerea prin intermediul treptei tertiare la parametrii europeni a apei uzate evacuate dar si construirea unei noi statii la Podoleni care sa preia apele uzate din localitatile Savinesti, Roznov, Zanesti cu dezafaectarea celei existente de la Roznov;

6. CL 6 "Extinderea si modernizarea Statiei de epurare ape uzate Roman" cu o valoare atribuita de 42,994,113.00 lei presupune reabilitarea in totalitate a statiei de tratare ape uzate Roman si aducerea acesteia la standardele europene privind parametrii apelor uzate tratate;

7. CL 7 "Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicaz" cu o valoare estimata de 16,088,148 lei presupune extinderea retelei de apa pe un numar de 6 strazi cu 2.163 metri cu 76 bransamente, extinderea retelei de canalizare pe 30 strazi pe o lungime de 12.282 metri cu 422 racorduri, cu 4 statii de repompare apa uzata si 700 metri linii de presiune.

 

 8. CS1 -"Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si intocmire documentatii pentru contracte de lucrari faza II" avand o valoare de 13.444.702,00 lei presupune proiectarea si intocmirea documentatiilor tehnice pentru contractele de lucrari cuprinse in faza II, sprijin in managementul proiectului, promovarea si informarea populatiei cu privire la finantarea europeana a proiectului, implementarea si conformarea proiectului conform Directivei UE 98/83/EC, Directivei UE 91/271/CEE, Legea 458/2002, HG 352/2005, HG 188/2002, actualizarea Master Planului judetului, a analizei Cost-Beneficiu, intarirea capacitatii institutionale a CJ APA SERV SA;

9. CS 2 -"Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor"avand o valoare de 14.161.977,06 lei presupune asigurarea de servicii supervizare lucrari pe parcursul executiei tuturor celor 7 contracte de lucrari (dirigintie santier), actionarea ca si proiectant pentru contractele CL 1 si CL 6, sprijinirea pentru indeplinirea conditiilor stipulate in Decizia de Finantare si Contractul de Finantare, indeplinirea tuturor obligatiilor ce ii revin in conformitate cu Legea 10/1995;

  1. 10.  CS 3 -"Servicii de audit pentru proiectul “Extinderea  şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, România” avand o valoare de 144.000,00 lei presupune asigurarea serviciului de audit financiar-contabil pentru intreg Proiectul Major pana in luna mai 2016.

 

In conformitate cu Contractul de finantare, Operatorul Regional (CJ APA SERV SA) trebuie sa asigure partea de cofinantare care ii revine in procent de 6,89 % din valoarea Proiectului Major. In aceste conditii, CJ APA SERV SA a scos la licitatie publica un contract ce are ca obiect "Servicii financiare de acordare credite bancare"

 

11. " Servicii de acordare de credit " avand o valoare de 31,500,000.00 lei, presupune asigurarea cofinantarii investitiilor privind Programul Operational Sectorial Mediu Axa 1" Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt ",

In urma evaluarii ofertelor depuse de institutiile financiare, acest contract de creditare a fost atribuit B.R.D. - G.S.G.

 

Totalitatea informatiilor prezentate succint in cadrul prezentului comunicat de presa se regasesc detaliat pe site-ul companiei www.apaserv.eu, Informatii suplimentare vor fi puse la dispozitia cetatenilor interesati oricand se vor solicita.

 

Director General

ing. Ionut Catalin DUGHIR