Noutati

Jul 5, 2013

Comunicat de presa


Pentru buna informare a cetatenilor judetului Neamt si asigurarea transparentei privind Proiectul Major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, conducerea Companiei Judetene APA SERV S.A. doreste sa faca cunoscut periodic stadiul lucrarilor in cadrul contractelor de lucrari.

Proiectul Major este constituit din 3 contracte de asistenta tehnica si 7 contracte de lucrari, populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 237.000 locuitori.

In acest moment, doua contracte de lucrari sunt semnate si sunt in executie, si anume:

CL 1 - "Alimentare cu apă şi reţele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamţ“

Antreprenor : OCIDE CONSTRUCCION S.A., Valencia, Spania

Valoare contract : 73,891,107.06 lei fara T.V.A.

Principalele lucrari ce se vor executa in cadrul contractului sunt urmatoarele:

1. Reabilitarea conductei magistrale de apă Front 1 Vaduri (din cele doua existente in prezent), pe o lungime 6,89 km  cu P.I.F.-ul in 1964 / Pierderi estimate ~18 l/s (11%);

2. Reabilitarea staţiei de pompare apă de la UTA Bâtca Doamnei unde s-au constatat deficiente majore ale echipamentului mecanic şi electric (vechime de 27 ani), sistemului de control electric, motoarelor de la pompele statiei (motoarele au fost recondiţionate de mai multe ori) si ale echipamentelor de ridicat care au stare avansată de uzură;

3. Reabilitarea staţiei de repompare apă din strada Castanilor unde principalele deficiente sunt datorate echipamentelor cu o vechime de 30 ani, mari consumatoare de energie, depasite tehnic avand o functionare continua fara a avea o dotare de rezerva;

4. Reabilitarea staţiei de pompare apă de la Rezervorul R4 unde principalele deficiente sunt datorate echipamentelor si instalatiilor hidraulice si mecanice au o vechime de 27 ani, mari consumatoare de energie, depasite tehnic aflate in stare avansata de degradare;

5. Construirea a două staţii de repompare apă potabila:

Staţia de repompare Sărata (str. Humariei) va asigura apa potabila pentru toate locuinţele din zona, care vor fi conectate la reţeaua extinsă si staţia de repompare de la rezervorul R4’ spre “Cartier Speranţa” care va furniza independent debitul şi condiţiile de presiune în conducta de distribuţie spre Speranţa;            

6. Extinderea reţelelor de apă potabilă în Piatra Neamţ vizeaza urmatoarele cartiere si realizarea urmatoarelor lungimi : Centru           = 127 m, Ciritei = 1500 m, Dărmăneşti          = 904 m, Gara Veche =1115 m, Pietricica = 478 m, Sărata = 2201 m, Valea Viei         =211 m, TOTAL retea apa potabila = 6536 m ;

7. Extinderea reţelelor de canalizare avand urmatoarele date tehnice: Piatra Neamţcu lungime extinderi     =17093 m, numar racorduri case = 986 buc, S.P.A.U. = 12 buc, linie presiune S.P.A.U. = 2303 m, si Dumbrava Roşiecu lungime extinderi = 17760 m, numar racorduri case = 1074 buc, S.P.A.U. = 3 buc, linie presiune S.P.A.U. = 4505 m.

Scopul lucrărilor din cadrul Contractului CL 1 sunt:

-       Reabilitarea conductei magistrale DN 800 front captare 1 Vaduri si reducerea pierderilor de pe aceasta conductă de la 11% (din total volum furnizat pe cele doua magistrale existente) la 5% si

salvarea a aproximativ a 322 216 m³ / an;

-       Reabilitarea staţiilor de pompare apă potabilă si eficientizarea acestora prin reducerea consumului de energie cu aprox 5% si asigurarea furnizării continue a apei către aproximativ a 100 000 locuitori;

-       Extinderea reţelelor de apă potabilă cu 6,5 Km si conectarea a aproximativ a 1477 noi locuitori la reţeaua de apă si creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de apă de la 94% (prezent) la 96%;

-       Extinderea reţelelor de canalizare cu 34,8 Km si conectarea a aproximativ 7000 noi locuitori la reţeaua de canalizare si creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de canalizare de la 78% (prezent) la 90%.

CL 6 "Extinderea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate Roman“

    Antreprenor : PASSAVANT ROEDIGER GmbH, Hanau, Germania

Valoare contract : 42,994,113.00 lei fara T.V.A.

Contractul presupune doua stadii de desfasurare, prima fiind etapa de proiectare si cea de-a doua cea de executie lucrari, principalele obiective unde se va interveni, sunt urmatoarele:

 1. Treaptă mecanică noua compusă din canal de intrare, clădire grătare rare, clădire desnisipator şi separator de grăsimi, spaţiu pentru recepţia nămolului provenit din fose septice, debitmetru influent staţie de epurare ce va inlocui treapta mecanica existenta care este alcatuita din canal intrare, gratare rare, grebla mecanica, desnisipator, separator de grasimi si care functioneaza cu utilaje vechi, depasite fizic si moral, mari consumatoare de energie;   
 2. Modernizare staţie pompare intrare cu lucrari de reabilitare clădire, înlocuire a 2
  pompe din cele 4 ce au un debit 400 l/s cu alte 2 pompe de capacitate mai mică şi echipate cu convertizoare de frecvenţă ce au un consum mai mic de energie si randament imbunatatit;
 3. Modernizarea camerei de distribuţie a decantoarelor primare şi reabilitarea decantoarelor primare cu lucrari ce privesc refacerea structurii civile a decantoarelor primare, inlocuirea echipamentelor electrice si mecanice invechite cu echipamente modern, performante dar si lucrari de refacere complete a camerei de distributie;
 4. Modernizarea bazinului de nămol activ cu lucrari ce privescrefacerea camerei de distribuţie a acestuia, instalarea unui nou sistem de difuzie cu bule fine, instalarea a 4 noi suflante echipate cuconvertizor defrecvenţă, realizarea unei trepte tertiare chimice pentru reducerea fosforului;
 5. Modernizarea îngroşătorului gravitaţional de nămol;
 6. Reabilitare structura civila (cladiri existente);
 7. Inlocuirea echipamentelor electrice si mecanice vechi, cu echipamente modern, performante;
 8. Ingrosarea nămolului în exces prin repunerea în funcţiune a utilajelor deja existente aflate si adaptarea acestora la noul flux tehnologic;
 9. Modernizarea fermentatorului anaerob de nămol de 1500 mc  şi realizarea unui nou fermentator de 2300 mc , fermentatorului modernizat i se vor inlocui echipamentele electrice si mecanice vechi cu altele moderne, performante;
 10. Modernizarea tancului de stocare a biogazului de 500 mc şi realizarea unui nou tanc de stocare a biogazului de 250 mc, tancului de stocare a biogazului ce va fi modernizat i se vor inlocui echipamentele electrice si mecanice vechi cu altele moderne, performante;
 11. Realizarea unei unităţi de deshidratare a nămolului fermentat;
 12. Realizarea unei unităţi de cogenerare;
 13. Amenajarea unei zone de stocare a nămolului deshidratat de 6000 mp;
 14. Lucrari SCADA  privind colectarea, transmiterea si monitorizarea datelor la distanta;

15. Retehnologizarea  statiei de transformatoare;

16. Dotarea staţiei de epurare cu utilaje moderne de operare constand intr-un vehicul combinat pentru spălare cu înaltă presiune a sistemului de canalizare cu dispozitiv integrat de golire prin aspirare, încărcător frontal pe roţi, tractor cu 2 remorci.

Scopul lucrărilor din cadrul Contractului CL 6 sunt:

- Reducerea consumului de energie electrică;

- Ape epurate deversate in emisarul râului Siret care sa se încadrează în normativul NTPA 001;

- Functionare eficientă a statiei de epurare prin monitorizarea permanenta a tuturor parametrilor utilajelor aflate în functiune si a apei uzate si transmiterea rezultatelor on-line la dispeceratul SCADA.

  

Totalitatea informatiilor prezentate succint in cadrul prezentului comunicat de presa se regasesc detaliat pe site-ul companiei www.apaserv.eu, Informatii suplimentare vor fi puse la dispozitia cetatenilor interesati oricand se vor solicita.

 

Director General

ing. Ionut Catalin DUGHIR