Noutati

Oct 22, 2015

Procedura de achizitii


Compania Judeţeană APA SERV S.A. a anulat procedura de achiziţie directă privind atribuirea unui contract de servicii de publicitate pentru proiectul "Achiziţii echipamente şi servicii conexe reţelelor de apăşi apă uzată a judeţului Neamţ" cu data limită de depunere a ofertelor 15.10.2015, ora 09:00.

     Ataşat, găsiţi noua invitaţie de participare şi documentaţia de atribuire aferentă pentru procedura de achiziţie directă privind atribuirea unui contract de servicii de publicitate pentru proiectul "Achiziţii echipamente şi servicii conexe reţelelor de apă şi apă uzată a judeţului Neamţ" cu data limita de depunere a ofertelor 22.10.2015, ora 09:00.