Noutati

Aug 7, 2015

Procedura de achizitii


Compania Judeţeană APA SERV S.A. ca urmare a solicitării de prelungire a termenului limită de depunere a ofertelor, prelungeşte acest termen pentru cele patru proceduri de atribuire publicate pe data de 03.08.2015, până pe data de 20.08.2015, ora 09 :00.
Deschiderea ofertelor depuse va fi pe data de 20.08.2015, ora 12:00.