Noutati

Jul 8, 2015

Procedura de achizitii


Compania Județeană APA SERV S.A. a anulat procedura  de achiziție directă privind atribuirea unui contract de  Servicii pentru evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului de ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” cu data limită de depunere a ofertelor 06-07-2015, ora 09:00. Atașat, găsiți invitația de participare și documentația de atribuire aferentă pentru reluarea acestei proceduri de achiziție directă, cu data limită de depunere a ofertelor 21-07-2015, ora 09:00.