Noutati

Jun 26, 2015

Procedura de achizitii


Compania Județeană APA SERV S.A. a inițiat procedura  de achiziție directă pentru  servicii de consultanţă în vederea întocmirii Aplicaţiei de Finanţare şi a documentelor-suport pentru atribuirea contractului: “Achiziţie echipamente şi servicii conexe reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”.

Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Companiei Judeţene Apa Serv SA din Piatra Neamţ, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 20.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Data limită de depunere a ofertelor este 30.06.2015, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Companiei Judeţene Apa Serv SA din Piatra Neamţ, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 20, la data de 30.06.2015, ora 13:00.

 

Ataşat găsiţi caietul de sarcini.