Noutati

Jun 24, 2015

Procedura de achizitii


Compania Județeană APA SERV S.A. a anulat procedura  de achiziție directă privind atribuirea unui contract de  Servicii pentru evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului de ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” cu data limită de depunere a ofertelor 24.06.2015, ora 09:00. Atașat, găsiti invitația de participare și documentația de atribuire aferentă pentru reluarea acestei proceduri de achiziție directă cu data limită de depunere a ofertelor 06.07.2015, ora 09:00.

Atașat, găsiți invitația de participare și documentația de atribuire aferentă.