Noutati

Jun 12, 2015

Procedura de achizitii


Compania Județeană APA SERV S.A. a inițiat procedura  de achiziție directă privind atribuirea unui contract de  Servicii pentru evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului de ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020”.

Atașat, găsiți invitația de participare și documentația de atribuire aferentă.