Noutati

Apr 17, 2014

Convocare AGA


Dan-Vasile Constantin – reprezentant imputernicit de Consiliul Judetean sa exercite competentele si atributiile actionarului Judetul Neamt in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 18/1.02.2013  -  convoc pentru data de 19.05.2014,  ora 14:00, la sediul societatii din Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu nr. 20, Adunarea Generala a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numire administratori in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art.7, al.3, lit. a) din Actul constitutiv al companiei.

2. Diverse.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii.

In cazul in care la data de 19.05.2014  Adunarea Generala nu indeplineste  conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 21.05.2014,  orele 14:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

 

Imputernicit Mandatat,

Dan-Vasile Constantin