Noutati

Mar 24, 2014

Convocator A.G.A.


CONVOCARE

Dan-Vasile Constantin – reprezentant imputernicit de Consiliul Judetean sa exercite competentele si atributiile actionarului Judetul Neamt in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S. A. prin HCJ nr. 18/1.02.2013  -  convoc pentru data de 25.04.2014,  ora 11:00, la sediul societatii Adunarea Generala a Actionarilor, cu urmatoarea :

 

Ordine de zi:

1.Analiza indicatorilor de performanta din contractul de mandat    

2. Diverse

 

In situatia in care la prima convocare nu se va realiza cvorumul, a doua convocare este pentru data de 28.04.2014, ora 14:00 la sediul societatii.

Imputernicit Mandatat