Noutati

May 31, 2013

Convocare A.G.A.


Consiliul de Administratie al COMPANIEI JUDETENE APA SERV S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul in Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, sub nr. J27/499/2003, avand Codul de Inregistrare fiscala RO 15346437

 

convoaca

 

pentru data de 01.07.2013, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 9. Adunarea Generala a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul societatii.

 

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare si cele ale art. 14-15 din Actul Constitutiv al Companiei.

Ordinea de zi propusa pentru sedinta: 1. Analiza stadiului indeplinirii procedurilor privind selectia administratorilor in conformitate cu OUG 109/2011 ( Hotararea AGA nr. 2/21.02.2013) 2. Prelungirea mandatelor administratorilor Bumbu Sergiu, Monda Radu Marian, Chelariu Andrei Sandocan si Munteanu Ioan

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ioan Munteanu